Co to jest scoring kredytowy i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Zakup nieruchomości to ważna, ale i kosztowna inwestycja. Większość osób nie może sobie pozwolić na to, by sfinansować ją w pełni z własnych środków. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zgromadzenie wkładu własnego i wzięcie kredytu hipotecznego. Choć to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych, to dla wielu osób wciąż niedostępny. Problemem może być scoring bankowy. Co to takiego i jaki ma wpływ na sytuację kredytową?

Co to jest scoring w banku?

ad tym, co to jest scoring, zastanawia się wielu przyszłych kredytobiorców. I dobrze, bo będzie to jeden z kluczowych czynników wpływających na to, czy kredyt będzie osiągalny. Najprościej można powiedzieć, że jest to punktowa ocena poziomu wiarygodności danej osoby jako kredytobiorcy. Poprzez scoring kredytowy bank może określić stopień prawdopodobieństwa terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Biorąc pod uwagę wysokość kwot, na jakie zaciąga się kredyt hipoteczny oraz czas spłaty sięgający kilkudziesięciu lat, takie weryfikowanie ryzyka jest zasadne.

Scoring kredytowy – punktacja

Skoro wiesz już, co to jest scoring kredytowy, warto przyjrzeć mu się nieco bliżej i dowiedzieć się, co obejmuje punktacja. Przyznawane punkty mają określać, jakie istnieje ryzyko kredytowe. Patrzy się wtedy na to, jak potencjalny kredytobiorca wypada w porównaniu z osobami, które swój kredyt hipoteczny już spłaciły. Można więc powiedzieć, że porównuje się punkty przyszłych i obecnych klientów. Im bardziej wartości będą zbliżone, tym większa jest szansa na otrzymanie kredytu bankowego. Wysoki scoring jest dla instytucji informacją, że ryzyko braku wpłat jest niskie.

Scoring można podzielić na kilka typów, a w zależności od tego, z którym się ma do czynienia, inaczej przyznaje się punkty. Pierwszym typem jest scoring behawioralny i tutaj punkty przydziela się na podstawie tego, jakie produkty finansowe miał w przeszłości potencjalny kredytobiorca i czy terminowo się ze swoich zobowiązań wywiązywał. Scoring aplikacyjny dotyczy przyznawania punktów na podstawie danych majątkowych i osobistych. Następny jest scoring kredytowy i tutaj punktacja dotyczy tego, o czym było wyżej, czyli szacowania ryzyka kredytowego. Jest jeszcze scoring fraudowy szacujący ryzyko nadużycia bądź celowego złamania warunków umowy.

Czynniki wpływające na scoring kredytowy

Na wyniki scoringu i uzyskane punkty wpływa szereg czynników. Jeszcze przed wizytą w banku warto prześledzić swoją sytuację właśnie pod kątem tego, co będzie podlegać ocenie podczas procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny. Na część parametrów potencjalny kredytobiorca ma wpływ i zanim złoży wniosek kredytowy, może postarać się o to, by ocena banku była lepsza. A zatem, co wpływa na scoring? Bank spojrzy na wynagrodzenie, stałe miesięczne zobowiązania, to, jaką ma się podpisaną umowę z pracodawcą. Przyjrzy się także rachunkom bankowym, sytuacji mieszkaniowej i temu, ile osób przyszły kredytobiorca ma na utrzymaniu. Znaczenie mogą mieć także czynniki, o których nie każdy od razu pomyśli w kontekście kredytu. Wśród nich wymienić można wiek, wykształcenie, stan cywilny czy posiadanie polisy na życie.

Jak poprawić scoring bankowy?

Jak widać na podstawie tego, co było wyżej, scoring kredytowy jest pojęciem bardzo szerokim i wiele elementów składa się na ostateczny wynik punktacji. Na takie parametry jak wiek albo stan cywilny niekoniecznie można mieć wpływ, ale na wiele innych czynników już tak. Jeżeli przyszły kredytobiorca pracuje jedynie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, to warto byłoby przedyskutować z przełożonymi warunki zatrudnienia, ewentualnie poszukać innej pracy. To samo dotyczy wysokości wynagrodzenia. Następnie należałoby prześledzić swoje comiesięczne wydatki. Być może dałoby radę część z nich zredukować, a może da się też zrezygnować z karty kredytowej. Równocześnie warto zajrzeć do BIK, czyli bazy Biura Informacji Kredytowej. Znajdują się w niej wszystkie informacje na temat zobowiązań, których nie opłacano w terminie. Każdy obywatel ma prawo wygenerować darmowy raport dwa razy w roku. Można w nim zobaczyć, czy jest coś, o czym dawno się zapomniało, a co stawia kredytobiorcę w niekorzystnym świetle. Jeśli w BIK są negatywne wpisy, to bank nie będzie chciał udzielić kredytu.

Przeczytaj też: Kredyt hipoteczny z negatywnym BIKiem – gdzie go uzyskać?

Czy niski scoring decyduje o odrzuceniu wniosku przy kredycie?

Zdarza się, że mylnie zamiennie używa się pojęć zdolność kredytowa i scoring kredytowy. Chociaż oba terminy wykorzystuje się podczas procesu ubiegania się o kredyt, to nie oznaczają tego samego. Scoring ma za zadanie jedynie określić poziom ryzyka kredytowego. Jednak to zdolność kredytowa jest parametrem, który odzwierciedla to, czy potencjalny kredytobiorca dysponuje pieniędzmi, które po odliczeniu wszystkich wydatków pozwolą na spłatę. Pomimo tego, że niski scoring nie jest równoznaczny, z tym że dana osoba bądź firma nie będzie w stanie spłacać rat kredytu, to tak się go postrzega, a szansa na kredyt w banku maleje. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku kredytowego. Po kilku odmowach z banku część osób rezygnuje z dalszych starań o pieniądze. Tymczasem szanse na uzyskanie kredytu są, ale trzeba się udać nie do banku, a do przedstawicieli z Mbconsulting.pl.

Specjalizujemy się w trudnych kredytach, a tym samym potrafimy pomóc tym, którzy spotkali się z kilkukrotną odmową. Jeżeli kłopotem jest niski scoring, nawet na poziomie 0, za to przyszły kredytobiorca ma wkład własny, będziemy w stanie mu pomóc. Od wielu lat współpracujemy z bankami, które stosują wobec naszych klientów zasadę odstępstwa kredytowego. To sytuacja, w której klient nie spełnia wszystkich warunków polityki kredytowej danej instytucji, ale może otrzymać kredyt. Bank może wówczas (ale nie musi) zażądać od kredytobiorcy spełnienia dodatkowych wymogów np. wyższego wkładu własnego. Wiemy, że w przypadku wniosków kredytowych liczy się czas. Dlatego nasi klienci wstępną informację o tym, czy kredyt zostanie przyznany, mogą otrzymać już w trakcie pierwszej rozmowy telefonicznej. Każda osoba, która składa wniosek kredytowy za pośrednictwem naszych przedstawicieli otrzymuje decyzję pozytywną.

Skontaktuj się z nami!

531 842 888